Site pictogram Swette Switters

Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan 2016-2021

Beleidsplan van Swette Switters geeft de doelstellingen van de vereniging weer. Het bestuur zal aan de hand van dit beleidsplan de lijnen voor de toekomst bepalen en concrete besluiten nemen. Tevens vervult het beleidsplan een communicatieve functie. Mogelijke nieuwe leden, potentiu00eble sponsors en iedere geu00efnteresseerde weten wat de vereniging graag wil bereiken en waar deze voor staat.

Doelstelling 2016-2021

Doelstelling bij bestuur voor het seizoen 2016-2021 is :

  1. Investeren in de jeugd, zij zijn de toekomst van de vereniging.
  2. Een aantrekkelijke, sportieve en toegankelijke volleybalvereniging zijn voor spelers uit Scharnegoutum e.o.
  3. In aansluitende klassen een damesteam laten spelen
  4. Herenvolleybal terug in Scharnegoutum brengen
Mobiele versie afsluiten