Organogram

Organogram

Bestuur
Swette Switters heeft een bestuur bestaande uit 7 leden die maandelijks bij elkaar komen en hun best doen om de vereniging en de leden zo optimaal te kunnen dienen. Daarnaast onderhouden zij de contacten met de NEVOBO.

Organisatie

Voorzitter

Ronald Beukers

Penningmeester

Mathijs van der Bijl

Secretaris en wedstrijdsecretaris

Iris Kroon

Coördinator PR

Marlycke Strikwerda

Coördinator jeugd

 

Coördinator sponsoring

Siebrigje Nienke Boschma

Algemeen bestuurslid

Wieke Broersma

Ledenadministratie

Anita Miedema

 

Ereleden Swette Switters:
Baukje de Vries
Willem Atsma
Hedzer Cnossen
Marijke van der Goot

Commissies
Naast het bestuur kent Swette Switters diverse commissies die zelfstandig taken uitvoeren of het bestuur adviseren en ondersteunen. Door de taken zoveel mogelijk te delen kost het vrijwilligerswerk relatief weinig tijd u2026. En dan is het vrijwilligerswerk ook leuk om samen te doen.
Dus aan alle leden en supporters van Swette Switters meld je aan voor het vrijwilligerswerk wat jij voor onze vereniging kan doen.
Hieronder alle commissies, hun werkzaamheden en de uren die je kwijt bent per kwartaal als vrijwilliger in een volleybalseizoen.

Sponsoring / PR & Communicatie:
Siebrigje Nynke Boschma en Marlycke Strikwerda sponsoring@swetteswitters.nl

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie helpt mee met de organisatie van de CMV wedstrijden. De jeugdcommissie adviseert het bestuur over de indeling van de teams, het trainingsrooster, de trainers en het technisch beleid van de vereniging ten aanzien van de jeugd. Per kwartaal besteed je als jeugdcommissielid ongeveer 4 uur.
De jeugdcommissie bestaat uit:
Ronald Beukers
Yke van der Goot
Anita Miedema
Marlies de Jong
De commissie wordt, daar waar nodig ondersteund door de trainer/coaches die bij de diverse jeugdteams en CMV spelers zijn betrokken.

Activiteitencommissie
De Activiteiten commissie organiseert de activiteiten naast het volleybal, zoals toernooien, activiteiten voor nieuwe jeugdleden, basisschool sportactiviteiten, themafeesten, etc. (2 uren per kwartaal)
2020/2021: Per seizoen wisselt dit per team

Sponsorcommissie
De Commissie Sponsoring geeft zelfstandig vorm en inhoud aan het sponsorbeleid en zoekt sponsors voor de vereniging en werkt nauw samen met de kledingcommissie. Per kwartaal besteed je voor de sponsorcommissie ongeveer 2 uur.
2022/2023: Siebrigje Nynke Boschma en Marlycke Strikwerda

Kantinecommissie (Sportcafe)
Wat is er nu prettiger dan na een gespeelde wedstrijd een hapje en/of een drankje te kunnen nuttigen in onze kantine. Hiervoor zijn er mensen nodig die ons vanachter de bar kunnen bedienen. Om deze redenen is er een kantinecommissie die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de kantine. De kantine commissie regelt elke jaar een overzicht met kantinedienst en zaalwacht, want alle leden en ouders van jonge leden helpen mee in ons Sportcafe.
2020/2021: Siebrigje Nynke Boschma en Sjoerdtje Postma

Website en Social Media
Swette Switters heeft een website en maakt gebruik van Social Media zoals Facebook en Instagram. Door het gebruik van deze media vormen willen wij de vereniging naast de mond op mond reclame duidelijk op de kaart zetten, zodat mogelijke toekomstige maar ook ex-leden kunnen zien hoe wij als vereniging functioneren en aan de weg timmeren.
De website is geheel vernieuwd door Jan Paul Beukers en wordt onderhouden door Marlycke Strikwerda.
Het bijhouden van de Website en de Social Media is een vooral cou00f6rdinerende taak om alle informatie, die teams (contactpersoon) op de Website, Facebook en/of Instagram willen plaatsen, goed verloopt. Daarnaast zorg je ervoor dat de site actueel is en blijft met de informatie die vanuit het bestuur en de commissies wordt aangeboden. Per kwartaal besteed je voor het onderhouden van de Social Media ongeveer 8 uur.
Aanspreekpunt: Marlycke Strikwerda
Heb je informatie voor de website dan kan je die sturen naar: webmaster@swetteswitters.nl

Kleding- en materialencommissie
De Kleding- en materialencommissie geeft zelfstandig vorm en inhoud aan de keus voor kleding en materialen en stemt dit af met de sponsorcommissie. (2 uren per kwartaal)
2020/2021: Annet en Siebrigje Nynke Boschma

Technische commissie Senioren
De Technische Commissie Senioren adviseert het bestuur over de indeling van de teams, het trainingsrooster, de trainers en het technisch beleid van de vereniging ten aanzien van de senioren. Per kwartaal besteed je aan de technische commissie ongeveer 2 uur.
2020/2021: 2 bestuursleden en de trainer

Technische commissie Jeugd
De Technische Commissie Jeugd adviseert het bestuur over de indeling van de teams, het trainingsrooster, de trainers en het technisch beleid van de vereniging ten aanzien van de jeugdspelers. Per kwartaal besteed je aan de technische commissie ongeveer 2 uur.
2020/2021: 2 bestuursleden en de trainer

Ook meedoen
Als je als lid van de vereniging interesse om deel te nemen in een van deze commissies dan kun je dit melden bij het bestuur of via deze site.

%d