Laatste nieuws

Vacature Penningmeester

Per seizoen 2023/2024 zijn wij op zoek naar een Penningmeester. 

Taken die horen bij de rol van Penningmeester:

  • Verantwoordelijk voor de ledenadministratie 
  • Beheert de geldmiddelen 
  • Verzorgt de administratie van inkomsten en uitgaven 
  • Draagt zorg voor inning van gelden, contributies, donaties, sponsoren enz. 
  • Verzorgt de jaarstukken 
  • Stelt de ontwerpbegroting op en legt deze voor aan het bestuur en de Algemene ledenvergadering 
  • Begeleiden en beheren van de financiën van de commissie 

Bij interesse mail: info@swetteswitters.nl

Swette Switters Foto's

Sponsoren